De Upanishads

De Upanishads, ‘de geheime onderrichtingen’, vormen de oudste en belangrijkste bronteksten van het Indiase denken.

Tot op de dag van vandaag vormen ze in die eeuwenoude filosofische traditie de toetssteen voor de vraag of iets uiteindelijk waar is of niet. De oudste teksten dateren van ongeveer 750 voor Christus.

Ze geven antwoord op de fundamentele vragen die een mens ‘treffen’. Wie of wat ben je? Wat is werkelijk en wat niet? Wat is vrijheid, waarom is er lijden? Wat in ons is blijvend, wat is het dat vergaat? En wat is dan vervulling?

Het onderricht wordt gegeven in parabels, scheppingsverhalen, gesprekken tussen leraar en leerling of vader en zoon. Hoewel ze spreken vanuit een andere tijd en cultuur, is de taal direct en herkenbaar.

Gedurende een periode van zeven jaar heb ik een vertaling gemaakt van achttien Upanishads, waarvan sommige – wonderlijk genoeg – niet eerder in het Nederlands zijn vertaald. Bovendien is een belangrijke toelichtende tekst in de vertaling opgenomen, het eerste deel van de Karika van Gaudapada.

In 2015 is De Upanishads verschenen bij uitgeverij Nachtwind. Behalve de uitgebreide vertalingen is er een inleiding en toelichting, voorafgegaan door een voorwoord van Philip Renard, mijn steun en toeverlaat in het hele vertaalproject. Bovendien is het boek prachtig geïllustreerd met een twintigtal sfeerbeelden van fotografe Caroline Schröder.

De Upanishads bestellen

Je kunt het bij mij via het contactformulier bestellen of bij de uitgeverij (www.nachtwind.nl). En natuurlijk bij de boekhandel.

Het boek is gebonden en met leeslint, en telt bijna 400 pagina’s. Het kost €37,50. Je kunt het deels hier inzien: De Upanishads.

De totstandkoming van het boek is mede mogelijk gemaakt door ‘Vrienden van de Upanishads’ en de Stichting Boekenschop in Tilburg (www.boekenschop.nl). Daarvoor grote dank!

Philip Renard heeft belangrijke en zeer inspirerende boeken geschreven over non-dualiteit, vrijheid en ‘het werkelijke’, zoals Non-dualisme, de Directe Bevrijdingsweg, Het Boek van Besef en Bevrijding. Op de website van Philip (www.advaya.nl) vind je daar meer over, samen met een aantal interviews en artikelen van zijn hand.

Behalve dat ik naarstig vertaal, schrijf ik columns voor het tijdschrift van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en het Wijsheidsweb. Op die website staan ook de langere artikelen die ik schreef voor de tijdschriften Inzicht en Yoga International.

Uit het voorwoord van Philip Renard

Het is zeer vreugdevol dat er een nieuwe vertaling verschijnt van de Upanishads. Lange tijd is er behoefte geweest aan een editie waar je je dicht bij de oorspronkelijke tekst kunt blijven voelen terwijl je een soepel Nederlands leest. Deze nieuwe vertaling heeft dat in zich. De Upanishads kun je de oorsprong noemen van alle spreken over waarachtige bevrijding. Het zijn de oerteksten erover. Het is heel zinnig om, ook nu nog, de oorspronkelijke verwoording van zoiets essentieels tot je te nemen. De Upanishads lezen is als vanuit de bron te horen over de kern van de zaak, zodat je alles wat er daarna over is gezegd kunt interpreteren aan de hand ervan.

…..

Het is zoals gezegd verheugend dat er nu een nieuwe Nederlandse editie van de Upanishads verschijnt – verreweg de meest volledige van alle acht sinds 1840 verschenen edities van Upanishad-verzamelingen. Deze verzameling voelt aan als een geheel, waardoor de Nederlandse lezer beter dan voorheen een indruk kan krijgen van wat met ‘Upanishads’ wordt bedoeld. In onze taal is bijna geen van de kortere (latere, soms specifiek non-dualistische) Upanishads eerder verschenen, meestal zijn alleen de zogenaamd ‘Klassieke’ vertaald. Wim van de Laar heeft bij het vertalen een mooi midden betracht tussen verhalend en direct (dat wil zeggen verhaalloos). Zelf houdt hij ervan om de teksten voor te lezen. Dit in aansluiting bij de traditie – het waren oorspronkelijk immers gesproken teksten, en dat is voelbaar in zijn taal.

Upanishad Schutblad voor.indd