Laatste nieuws

De lessen gaan weer voorzichtig van start, buiten!

Maandagochtend Reeshofpark Tilburg (bij de stenen cirkel) van 9.30 tot 10.30. Vanaf 8 juni.

Maandagavond Kasteelweide (het tweede, wat kleinere veld bij de Wetering) van 19.15 tot 20.15 en van 20.30 tot 21.30. Tijd dus als vanouds. Zit je normaal niet in de maandagavondgroep, dan graag aansluiten bij het tweede uur. Start op maandag vanaf 8 juni.

Dinsdagavond in de prachtige tuin van Jan in Waalwijk, dus niet op een openbare plek, van 19.30 tot 20.30. Groepsgrootte maximaal 9. Ik stuur het adres nog door aan hen die zich hebben opgegeven (vanwege Jan’s privacy).

Woensdagochtend Kasteelweide Loon op Zand van 9.30 tot 10.30.

Donderdagavond Kasteelweide Loon op Zand van 19.30 tot 20.30.

Vanaf 1 juli starten de lessen binnen weer, met enige wijzigingen in lestijden en locaties. Nader bericht volgt!

Kasteelyoga is op 7 en 21 juni in Loon op Zand.

Meditatie:

De voorlopige data nu zijn vrijdagmiddag 12 juni en woensdagavond 24 juni. Eventueel meer data in juni, en juli en augustus volgen nog.

 

De hieronder aangekondigde lezing/yogadag vervalt, maar wordt verzet naar een (nog te bepalen) latere datum

 

Lezing zondag  (uitgesteld).

De filosofie en praktijk van yoga

Steeds meer mensen doen aan yoga. De oefeningen geven energie en ontspanning. Het lichaam wordt losgemaakt en ontdoet zich van allerlei ballast. Een yogales is voor menig deelnemer dan ook een rustpunt in de week, een moment om stil te staan bij wat er in je omgaat.

Yoga is echter veel meer dan een heilzame bewegingsleer. Zeker in deze tijd is het niet alleen het lichaam maar ook de geest die aandacht behoeft. Hét oogmerk van yoga is de vervulling van onze diepste verlangens: vrijheid, vrede en geluk. Yoga heeft door de eeuwen heen een heel eigen kijk ontwikkeld op de mens, vooral op wat hem gelukkig maakt of doet lijden. Hoewel de oorsprong van yoga duizenden jaren terug ligt, zijn de methode en de filosofie nog steeds zeer actueel.

In deze lezing gaat het over de rijke geschiedenis en filosofie van yoga. Daarnaast zal het gaan over het praktische nut en de betekenis voor de mens van nu. De lezing is zowel te volgen voor wie bekend is met yoga als voor de leek.

De lezing is deel van een ‘mini-yogadag’ in yogacentrum Suryachandra in Tilburg. (Molenbochtstraat 64, 5014 ER)

Er is een yogales van Corrie Theeuwes van 9.30 tot 10.45, gevolgd door een kleine lunch. De lezing is van 11.15 tot 12.30.

Kosten voor de dag (met brunch) €25. Voor alleen de les is het €11, voor alleen de lezing €15.

Opgeven bij mij (per mail) of bij Corrie (06-47605286).