Nieuws en inspiratie

Deze pagina is bestemd voor mijn initiatieven buiten de reguliere yogalessen en meditatiebijeenkomsten. Het betreft de aankondiging van lezingen, de voortgang van mijn te verschijnen boek (Bronnen van Yoga), kasteelyoga, zomerlessen, yogaworkshops, et cetera.

Cursus Praktische Yogafilosofie

Yoga is vandaag de dag nogal gericht op het lichamelijke aspect ervan. In deze cursus gaat het over de filosofie van yoga. Dat is op de eerste plaats een filosofie over vrijheid. Hét oogmerk van yoga is de verwezenlijking daarvan. Vrijheid geldt als je oorspronkelijke natuur. Ze wordt omschreven als Bewustzijn, Werkelijkheid en Vreugde (sat-chit-ananda). Dat is wat je ten diepste bent, dat is je eigenlijke Ik.

Yoga heeft door de eeuwen heen een heel eigen kijk ontwikkeld op wat het betekent mens te zijn. We gaan de filosofie verkennen via een aantal bronteksten: de Upanishads, de Bhagavad Gita, de Yoga Sutra van Patanjali en de Samkhya Karika van Ishvarakrishna.

Thema’s die aan de orde zullen komen zijn vrijheid (wat is ze wel wat is ze niet), de persoonlijkheid en de wereld, vervulling en lijden, kennis en onwetendheid, werkelijkheid en illusie. En vragen zoals: Hoe werkt het denken? Waarin verschilt de persoonlijkheid van wie je werkelijk bent?

We gaan in op de verschillende middelen die yoga biedt om vrijheid te verwezenlijken. Daarbij draait het om kennis, handelen, overgave, meditatie, het zijn in de wereld. We bespreken de zogenaamde vier toestanden (waken, dromen, diepe slaap, Bewustzijn), de betekenis van de heilige lettergreep Aum, het Levenswiel en tal van andere zaken. Bovendien gaan we in op de eeuwenoude geschiedenis van yoga, de verschillende stromingen en opvattingen en de gang van yoga naar het Westen.

De cursus is praktisch gericht, in die zin dat het gaat om de grondvragen van je leven. Wie ben ik? Hoe ben ik in dit bestaan genesteld? Wat is echt, wat is beeldvorming, identificatie, overtuiging, vertrouwen, misvatting? Wat brengt inzicht, verlossing? Hoe kan yoga hulp zijn in de omgang met het leven van alledag?

In de uitwisseling van onze ideeën en ervaringen betrekken we steeds de teksten. Het idee is dat we het antwoord op allerlei vragen steeds daar zoeken, in de filosofie van yoga. Zodat de filosofie samenvalt met, of in ieder geval licht werpt op, hoe je in het leven staat.

De relevante tekstfragmenten krijg je op papier of per mail aangereikt.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, steeds op woensdagavond.

Data: 4 en 25 oktober, 15 november, 6 en 20 december.

Plaats: De Meenthe (Tilburg Noord).

Tijd: 19.30-21.30 uur

Aantal deelnemers: 12

Kosten: € 150 (€ 100 voor minder draagkrachtigen).

Aanmelding en/of nadere info: via wimvandelaar@kpnmail.nl of 06-82131015.

En…

Omdat in het actuele programma niet altijd iets gaande is, wil ik deze pagina ook graag gebruiken voor ‘tips van inspiratie’. Daarbij moet gezegd dat het om dingen gaat waar ik persoonlijk affiniteit mee heb, dus die ik zelf mooi, waardevol en belangrijk vind. Ze voeden mijn ziel en daarom waarschijnlijk ook die van anderen.

Ik verwijs graag naar de pagina De Upanishads. Daar staan namelijk Philip Renard en ‘mijn’ uitgeverij Nachtwind vermeld. Op hun beide websites staan tal van boeiende boeken, artikelen en interviews. Wil je de stukjes lezen die ik in de loop der jaren heb geschreven, dan kun je klikken op Wijsheidsweb.

Een tip is de website van Jaap Voigt, een bijzondere man. Je kunt er lezen over wat hem bezielt en wat hij doet en gedaan heeft. In het bijzonder wijs ik op de podcasts, zoals ‘De kunst van het mens zijn’, waarin hij ingaat op deze tijd en hoe je daarin een weg kunt vinden die waarachtig en vervullend is.

Lichtvoetiger maar evenzo levenswijs zijn de YouTube-filmpjes van de Vlaamse acteur Peter de Graef, onder de titel Just Talking. Ik val met name voor het eerste! Verder is er nog een heel boeiend initiatief van onze zuiderburen: www.zwijgenisgeenoptie.be. Interviews met allerlei mensen uit alle geledingen van de maatschappij. Een tip: het twee uur durende interview met schrijver, dichter en denker Stefan Hertmans (o.a. van het boek Oorlog en Terpentijn en Verschuivingen).

In mijn woonplaats Tilburg is een nieuw centrum gestart met mooie initiatieven, De Rusteloze Jager, onder de bezielende leiding van Marinke Marcelis. Ze doet creatieve ontmoetingen met filosofie (van oost en west) en kunst én ze geeft yogales. Zie www.derustelozejager.nl.

Als laatste voor nu noem ik graag Paul van der Velde, bij wie ik in het verleden Sanskriet studeerde. Hij weet veel van het Oosten en kan heerlijk vertellen. Ik las zijn boek ‘In de huid van de Boeddha’ en lees nu ‘In de huid van de goden’. Hij is ook aan het woord in de podcastserie ‘Groetjes uit Shambala’ (van Volzin).

Ps, de links ontbreken nog, maar komen gauw.