Nieuws en inspiratie

Bronnen van Yoga

Na zeven jaren van toegewijde arbeid is het eindelijk zover: mijn boek Bronnen van Yoga is van de persen gerold.

Het boek behandelt de filosofie van yoga, dus niet zozeer de houdingen, de ademtraining of de ontspanning. Het grote onderwerp is vrijheid, wat dat precies inhoudt, wat ze te maken heeft met wie je bent, en hoe je vrijheid bereiken kunt. Het gaat over vervulling en geluk en zin en betekenis, over de verwondering en ontdekking van het bestaan, over dat je er bent!

Een gedeelte van de ‘flaptekst’:

In Bronnen van Yoga zijn drie bronteksten van yoga verzameld: de Bhagavad Gītā, de Sāmkhya Kārikā van Īshvarakrishna en de Yoga Sūtra van Patañjali.

Deze teksten spreken over yoga als een bevrijdingsweg. Ze wijzen je op wat je werkelijk bent: puur Bewustzijn. De methoden die worden aangereikt zijn verschillend. Waar de Bhagavad Gītā naast inzicht (jñāna) de nadruk legt op overgave aan God (bhakti) en handelen (karma), spreekt de Yoga Sūtra eerder over een meditatieve weg van verstilling en kennis. De Sāmkhya Kārikā schenkt het theoretische kader waar de andere twee teksten deels op gebaseerd zijn.

De Sāmkhya Kārikā én het bijgevoegde commentaar van Vyāsa op de Yoga Sūtra verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling. Dat geldt ook voor een deel van de Gītā, die is uitgebreid met een vijftigtal verzen uit ‘afwijkende’ edities.

De uitvoerige toelichtingen vormen een rijke aanvulling op het geheel.

Bronnen van Yoga zal eind maart of begin april in de winkel liggen, maar je kunt het natuurlijk bestellen bij mij. Het boek is prachtig uitgegeven, hardcover, ingenaaid, met twee leeslinten en wonderschone foto’s van Leonard Groenveld. Het telt 468 pagina’s en kost €39,90.

Je kunt het boek ook bestellen bij Samsara en in de (lokale!) boekwinkel.

Op 25 mei kun je me zien en horen op het Yogacongres van de VYN in Elspeet. Op 26 juni geef ik een gratis toegankelijke lezing in de bibliotheek van Waalwijk.

Lezing in de bibliotheek van Waalwijk

Lezing Yoga als levenskunst

Waalwijk – Veel mensen doen aan yoga, voor hun lichamelijke ontspanning, gezondheid en vitaliteit. Maar yoga bestrijkt ook andere aspecten van het leven. Hoe ga je om met jezelf, hoe vind je je je weg in de wereld? Wat maakt echt gelukkig, en wat geeft strijd en onvrede? Kun je een vrij mens zijn? Wat staat dat in de weg? Kom op 26 juni naar de gratis lezing in de Bibliotheek Waalwijk en ontdek hoe het denken eigenlijk werkt en wat je daarmee kan.

In deze lezing gaat Wim van de Laar antwoorden geven op deze grote vragen vanuit de eeuwenoude filosofie van yoga. Het gedachtegoed van yoga is heel actueel en kan grote hulp zijn, juist in deze tijd, waarin zoveel onzekerheid en conflict heerst. Yoga is een levenskunst die je leert in dit alles steeds jezelf als beginpunt te nemen.

Wim van de Laar (1961) geeft al ruim dertig jaar yogales, in Waalwijk en omgeving. Hij schreef twee boeken, De Upanishads (2015) en Bronnen van Yoga (2024). Beide zijn vertalingen van grondteksten van de Indiase yogafilosofie. Ze handelen over wat je als mens wezenlijk bent en hoe je vrijheid en vervulling kunt vinden. In de lezing maakt Wim je graag deelgenoot van de enorme kennis en wijsheid die in deze teksten schuilt.

Praktische informatie

Datum: woensdag 26 juni

Tijd: 20.00 – 21.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur

Locatie: de Bibliotheek Waalwijk, Wilhelminastraat 4A te Waalwijk

Toegang: gratis Aanmelden: via de agenda op website www.bibliotheekmb.nl

Cursus Praktische Yogafilosofie

Yoga is vandaag de dag nogal gericht op het lichamelijke aspect ervan. In deze cursus gaat het over de filosofie van yoga. Dat is op de eerste plaats een filosofie over vrijheid. Hét oogmerk van yoga is de verwezenlijking daarvan. Vrijheid geldt als je oorspronkelijke natuur. Ze wordt omschreven als Bewustzijn, Werkelijkheid en Vreugde (sat-chit-ananda). Dat is wat je ten diepste bent, dat is je eigenlijke Ik.

Yoga heeft door de eeuwen heen een heel eigen kijk ontwikkeld op wat het betekent mens te zijn. We gaan de filosofie verkennen via een aantal bronteksten: de Upanishads, de Bhagavad Gita, de Yoga Sutra van Patanjali en de Samkhya Karika van Ishvarakrishna.

Thema’s die aan de orde zullen komen zijn vrijheid (wat is ze wel wat is ze niet), de persoonlijkheid en de wereld, vervulling en lijden, kennis en onwetendheid, werkelijkheid en illusie. En vragen zoals: Hoe werkt het denken? Waarin verschilt de persoonlijkheid van wie je werkelijk bent?

We gaan in op de verschillende middelen die yoga biedt om vrijheid te verwezenlijken. Daarbij draait het om kennis, handelen, overgave, meditatie, het zijn in de wereld. We bespreken de zogenaamde vier toestanden (waken, dromen, diepe slaap, Bewustzijn), de betekenis van de heilige lettergreep Aum, het Levenswiel en tal van andere zaken. Bovendien gaan we in op de eeuwenoude geschiedenis van yoga, de verschillende stromingen en opvattingen en de gang van yoga naar het Westen.

De cursus is praktisch gericht, in die zin dat het gaat om de grondvragen van je leven. Wie ben ik? Hoe ben ik in dit bestaan genesteld? Wat is echt, wat is beeldvorming, identificatie, overtuiging, vertrouwen, misvatting? Wat brengt inzicht, verlossing? Hoe kan yoga hulp zijn in de omgang met het leven van alledag?

In de uitwisseling van onze ideeën en ervaringen betrekken we steeds de teksten. Het idee is dat we het antwoord op allerlei vragen steeds daar zoeken, in de filosofie van yoga. Zodat de filosofie samenvalt met, of in ieder geval licht werpt op, hoe je in het leven staat.

De relevante tekstfragmenten krijg je op papier of per mail aangereikt.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, steeds op woensdagavond in de Meenthe in Tilburg. Helaas (voor wie nú wil), is de cursus in februari afgesloten. Binnenkort volgt een nieuwe aankondiging.

Aantal deelnemers: 12

Kosten: € 150 (€ 100 voor minder draagkrachtigen).

Aanmelding en/of nadere info: via wimvandelaar@kpnmail.nl of 06-82131015.

En…

Omdat in het actuele programma niet altijd iets gaande is, wil ik deze pagina ook graag gebruiken voor ‘tips van inspiratie’. Daarbij moet gezegd dat het om dingen gaat waar ik persoonlijk affiniteit mee heb, dus die ik zelf mooi, waardevol en belangrijk vind. Ze voeden mijn ziel en daarom waarschijnlijk ook die van anderen.

Ik verwijs graag naar de pagina De Upanishads. Daar staan namelijk Philip Renard en ‘mijn’ uitgeverij Nachtwind vermeld. Op hun beide websites staan tal van boeiende boeken, artikelen en interviews. Wil je de stukjes lezen die ik in de loop der jaren heb geschreven, dan kun je klikken op Wijsheidsweb.

Een tip is de website van Jaap Voigt, een bijzondere man. Je kunt er lezen over wat hem bezielt en wat hij doet en gedaan heeft. In het bijzonder wijs ik op de podcasts, zoals ‘De kunst van het mens zijn’, waarin hij ingaat op deze tijd en hoe je daarin een weg kunt vinden die waarachtig en vervullend is.

Lichtvoetiger maar evenzo levenswijs zijn de YouTube-filmpjes van de Vlaamse acteur Peter de Graef, onder de titel Just Talking. Ik val met name voor het eerste! Dan is er ook nog de wijze man en heldere spreker Adyashanti, ook te zien op YouTube en allerlei podcasts. Verder is er nog een heel boeiend initiatief van onze zuiderburen: www.zwijgenisgeenoptie.be. Interviews met allerlei mensen uit alle geledingen van de maatschappij. Een tip: het twee uur durende interview met schrijver, dichter en denker Stefan Hertmans (o.a. van het boek Oorlog en Terpentijn en Verschuivingen).

In mijn woonplaats Tilburg is een nieuw centrum gestart met mooie initiatieven, De Rusteloze Jager, onder de bezielende leiding van Marinke Marcelis. Ze doet creatieve ontmoetingen met filosofie (van oost en west) en kunst. Zie www.derustelozejager.nl.

Als laatste voor nu noem ik graag Paul van der Velde, bij wie ik in het verleden Sanskriet studeerde. Hij weet veel van het Oosten en kan heerlijk vertellen. Ik las zijn boek ‘In de huid van de Boeddha’ en lees nu ‘In de huid van de goden’. Hij is ook aan het woord in de podcastserie ‘Groetjes uit Shambala’ (van Volzin).

Ps, de links ontbreken nog, maar komen gauw.