Nieuws

Studiegroep ‘yogafilosofie in de praktijk’

Yoga wint gestaag aan populariteit. Steeds meer mensen vinden er wekelijks hun moment van rust en ontspanning in. Maar yoga is meer dan het zorg dragen voor lichaam en geest.

In de studiegroep gaat het over de filosofie van yoga. Dat is op de eerste plaats een filosofie over vrijheid. Hét oogmerk van yoga is de verwezenlijking van onze diepste verlangens: vrijheid, vrede en geluk. Vrijheid geldt als de oorspronkelijke natuur van de mens. Ze is zijn ware zelf (atman), dat omschreven wordt als Bewustzijn, Werkelijkheid en Vreugde (sat-chit-ananda). Dat is je essentie, je eigenlijke Ik.

Yoga heeft door de eeuwen heen een heel eigen kijk ontwikkeld op wat het betekent mens te zijn. We gaan haar filosofie verkennen via een aantal bronteksten: de Upanishads, de Bhagavad Gita, de Yoga Sutra van Patanjali en de Samkhya Karika van Ishvara Krishna.

Thema’s die aan de orde zullen komen zijn vrijheid en onvrijheid, de persoonlijkheid en de wereld, vervulling en lijden, besef en onwetendheid, werkelijkheid en illusie. En vragen zoals: Hoe werkt het denken? Wie denk je dat je bent? Waarop stoelt dat ‘idee’? Waarin verschilt de persoonlijkheid van het ware zelf?

We gaan in op de verschillende wegen naar vrijheid die yoga biedt. Daarbij draait het om kennis, handelen, overgave, meditatie, het zijn in de wereld. We bespreken de zogenaamde vier toestanden (waken, dromen, diepe slaap, Bewustzijn), de betekenis van Aum, de invloed van de Vedische cultuur en tal van andere zaken. Bovendien gaan we in op de eeuwenoude geschiedenis van yoga, de verschillende (dualistische en non-dualistische) stromingen en opvattingen, de gang van yoga naar het Westen en de vermenging met tradities en ideeën van hier.

De cursus is praktisch gericht, in die zin dat het gaat om de grondvragen van je bestaan. Wie ben ik? Hoe ben ik in dit bestaan genesteld? Wat is echt, wat is beeldvorming, identificatie, overtuiging, misvatting? Wat brengt inzicht, verlossing?

In de uitwisseling van onze persoonlijke ervaringen betrekken we steeds de teksten, in de zin dat deze het aanknopingspunt zijn tot het hoofddoel: het doorgronden van de filosofie van yoga.

Praktische informatie

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten, steeds op donderdagmiddag.

Data (onder voorbehoud): 29 september, 27 oktober, 17 november, 15 december 2022, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 6 april 2023.

Plaats: Yoga Centrum Surya Chandra, Molenbochtstraat 64, 5014 ER Tilburg.

Tijd: 13.30-16.00 uur

Kosten: € 250 (€ 200 voor minder draagkrachtigen).

Aanmelding en/of nadere info: via wimvandelaar@kpnmail.nl of 06-82131015.

.

.

YOGA BUITEN IN DE TUIN VAN HET KASTEEL

Vanaf 15 mei is er op zondagochtend van 10.30 tot 11.45 weer yoga in de tuin van het Witte Kasteel in Loon op Zand. De komende maanden op 7, 14 en 21 augustus, 4 en 25 september, 2 en 16 oktober.

.