Upanishad-lezingen

Het beweegt en het beweegt niet. Het is ver weg en het is dichtbij. Het is binnen in alles hier en het is daarbuiten. Wie alle schepsels in zijn Zelf ziet en zijn Zelf in alle schepsels, deinst niet voor Dat terug. Welke misleiding, welke smart is er nog wanneer iemand voortdurend die ongescheidenheid ziet en beseft dat alle schepsels in hemzelf zijn?

Isha Upanishad, vers 5 – 7 

De diepgang en rijkdom van de wijsheid van de Upanishads wordt soms ineens als bij donderslag begrepen, soms na herhaald lezen en overdenken. Ze kunnen je raken, omdat ze een weten in jezelf wakker maken.

Maar de teksten zijn ook cryptisch en de samenhang en structuur laten zich niet meteen zien. Daarom kunnen de lezingen een welkome aanvulling zijn in het ‘tot je nemen’ van deze wonderbaarlijke geschriften. De toelichting in het boek dient dat doel natuurlijk ook, maar het directe spreken en luisteren blijkt steeds bijzonder heilzaam.

Van oorsprong werd voor een juist begrip het bijeenzijn met een leraar onontbeerlijk geacht. Daarbij zij echter gezegd dat ik niet spreek als leraar, maar als getrouw vertaler, zoeker en ‘beminnaar’.

presentatie wim 011De data

17 mei Stadstuin Theresia Tilburg

toegang gratis

Voor nadere informatie zie nieuws en inspiratie